Datové sady

 • Faktury KHS Karlovy Vary 2019

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Středočeský kraj 2019

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Středočeský kraj 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Jihlava 2019

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Karlovy Vary 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury HSHMP 2019

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury MZČR 2019

  Přehled všech uhrazených faktur Ministerstva zdravotnictví za daný kalendářní měsíc. Data jsou rozdělená do dvou souborů: faktury - obsahuje hlavičku faktur položky - obsahuje...
 • Faktury KHS Jihlava 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury NÚDZ 2018

  Přehled všech zaúčtovaných faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury BALMED 2018

  Přehled všech přijatých faktur BALMED Praha, státní podnik za kalendářní rok 2019.
 • Faktury KHS České Budějovice 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do...
 • Faktury KHS Liberec 2019

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Faktury KHS České Budějovice 2019

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do...
 • Faktury KST 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Koordinačního střediska transplantací za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku...
 • Faktury KHS Liberec 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Faktury KHS Plzeň 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Faktury KHS Plzeň 2019

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Faktury KHS Zlínského kraje 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Jihomoravského kraje 2019

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury KHS Jihomoravského kraje 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury (obsahuje hlavičku faktur) a položky (obsahuje...
 • Faktury Referenční laboratoře 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů za kalendářní rok 2018.
 • Faktury HSHMP 2018

  Přehled všech uhrazených faktur za kalendářní rok 2018.
 • Faktury MZČR 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Ministerstva zdravotnictví za daný kalendářní měsíc. Data jsou rozdělená do dvou souborů: faktury - obsahuje hlavičku faktur položky - obsahuje...
 • Dotazníkový průzkum nelékařského zdravotnického personálu - 2. pololetí 2018

  Primární data z dotazníkového průzkumu nelékařského zdravotnického personálu u poskytovatelů zdravotních služeb/ve zdravotnických zařízeních z 2. poloviny roku 2018....
 • Faktury KHS Ústí 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Krajské hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou...
 • Faktury AZV ČR 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů: faktury...
 • Faktury ÚZIS 2018

  Přehled všech uhrazených faktur Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za kalendářní rok 2018. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Faktury ÚZIS 2019

  Přehled všech uhrazených faktur Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za kalendářní rok 2019. Data jsou v rámci CSV formátu rozdělena do dvou souborů:...
 • Google Analytics - www.mzcr.cz - 3Q 2018

  Vybrané přehledy z Google Analytics pro web www.mzcr.cz: Lokalita - rozdělení dle zemí uživatelů Návštěvnost z odkazujících zdrojů Noví vs. vracející se Odkazy ze sociálních...