Střední délka života

Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Pro ČR se ukazatel počítá za uvedený rok. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou ukazatele za kraje zpracovány za období 2 let (uvedený a předchozí), za okresy a ORP za období 5 let (uvedený a 4 předchozí). V případě Prahy je proto třeba rozlišit, zda se jedná o hodnotu za kraj: Hl.město Praha, nebo za okres Praha, případně o hodnotu spočtenou za celou Prahu jako SO ORP.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno 13 Prosinec 2019, 07:31 (CET)
Vytvořeno 13 Prosinec 2019, 06:52 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace roční
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1