Standardizovaná úmrtnost

Standardizovaná úmrtnost (SDR) – teoretická intenzita úmrtnosti na 100 000 osob reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti. Počítáno metodou přímé standardizace.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno 13 Prosinec 2019, 07:30 (CET)
Vytvořeno 13 Prosinec 2019, 06:45 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace roční
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1