Psychiatrická péče: Úmrtnost lidí s duševním ...

URL: https://opendata.mzcr.cz/data/psychiatricka-pece/dusevni-onemocneni-umrtnost.csv

Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech zemřelých s duševním onemocněním. Stratifikace dle pohlaví a věkové kategorie. Dále poskytuje procentuální podíl zemřelých vůči celkovému počtu pacientů.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Leden 28, 2022
Vytvořeno Leden 28, 2022
Formát CSV
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Dotčené časové období od 2016-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://opendata.mzcr.cz/data/psychiatricka-pece/dusevni-onemocneni-umrtnost.csv-metadata.json
Formát schématu datového zdroje application/csvm+json