Psychiatrická péče: Sebevražednost lidí s duševním onemocněním

Datová sada poskytuje agregovaná data o sebevražednosti lidí s duševním onemocněním. Počty sebevražd jsou rozděleny do intervalů dle počtu dní od poslední hospitalizace.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 28 Leden 2022, 08:23 (CET)
Vytvořeno 10 Leden 2022, 07:54 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://data.europa.eu/8mn/euroscivoc/3de50dee-da1c-4791-a386-56bca24a5fed
Dotčené časové období od 2010-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31