Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Správcem a provozovatelem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://opendata.mzcr.cz/data/nrpzs/narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.csv
Autor Petr Panoška
Správce Martin Komenda
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 1 Září 2022, 13:52 (CEST)
Vytvořeno 20 Září 2018, 16:03 (CEST)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace měsíční
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/4116
Odkaz na dokumentaci datové sady https://opendata.mzcr.cz/data/nrpzs/narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.csv-metadata.json