COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (očkovací místo, bydliště očkovaného)

Datová sada poskytuje řádková data o vykázaných očkováních na jednotlivých očkovacích místech ČR. Každý řádek přehledu popisuje jedno vykázané očkování v daném dni a indikační skupině profese, s použitím dané dávky očkovací látky, na konkrétním očkovacím místu a ve vybraném kraji. Datová sada obsahuje také informaci o pořadí dávky (první, druhá nebo posilující dávka) a informaci o ukončující dávce, která určuje, zda osoba, které odpovídá vykázané očkování (bez ohledu na pořadí dávky), obdržela ukončující dávku.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 19 Duben 2023, 14:18 (CEST)
Vytvořeno 17 Březen 2021, 15:43 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837 http://eurovoc.europa.eu/4636