COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle ...

URL: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ockovani.csv

Datová sada poskytuje agregovaná data o vykázaných očkováních na úrovni krajů ČR. Každý řádek přehledu popisuje počet vykázaných očkování v daném dni, za věkovou skupinu, s použitím vybrané očkovací látky a ve vybraném kraji. Za jeden den tedy přehled obsahuje maximálně X řádků, kde X = počet krajů (14) x počet věkových skupin (15) x počet druhů očkovacích látek (v okamžik publikace 2) = 630. Data jsou aktualizována k času 20.00 h předchozího dne a mohou se zpětně mírně měnit z důvodu průběžného doplňování.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 17, 2021
Vytvořeno Leden 25, 2021
Formát application/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Dotčené časové období od 2020-12-27
Dotčené časové období do 2021-05-17
Odkaz na schéma datového zdroje https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ockovani.csv-metadata.json
Formát schématu datového zdroje application/csvm+json