COVID-19: Přehled případů s prodělaným onemocněním

Datová sada posktuje řádková anonymizovaná data o případech infekce onemocnění Covid-19, včetně informací o očkování. Každý řádek přehledu uvádí popis případu (pořadí infekce člověka, hospitalizace a hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP)) podle bydliště osoby, pohlaví a věkové kategorie). V sadě jsou uvedeny datumy ukončení očkování a aplikace posilující dávky.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/pozitivni-pripady.csv
Autor Martin Komenda
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 19 Duben 2023, 14:28 (CEST)
Vytvořeno 17 Březen 2022, 11:40 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1W
Klasifikace dle EUROVOC http://data.europa.eu/8mn/euroscivoc/93ce6799-5e30-4f28-ba78-c64eb2518a5a
Odkaz na dokumentaci datové sady https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/pozitivni-pripady.csv-metadata.json
Dotčené časové období od 2020-03-01