COVID-19: Přehled osob s vykázaným očkováním s ohledem na nákazu SARS-CoV-2

Datová sada poskytuje řádková anonymizovaná data o osobách s provedeným očkováním včetně informace o prokázané nákaze SARS-CoV-2. Každý řádek přehledu uvádí detailní popis osoby (datum první, druhé nebo posilující dávky, datum dokončeného očkování) podle bydliště očkované osoby, věkové kategorie a očkovací látky. V sadě jsou uvedeny stavy před a po očkování z pohledu indikace testu, pozitivity, hospitalizace a léčby na jednotce intenzivní péče (JIP) s onemocněním COVID-19. Hraniční datum pro definici očkování je vždy 14 dní po datu dokončení očkování.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 15 Duben 2023, 11:02 (CEST)
Vytvořeno 14 Prosinec 2021, 08:30 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1W
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837 http://eurovoc.europa.eu/4636