COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic (v2)

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy, nahlášeno na krajskou hygienickou stanici). Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 7 Srpen 2022, 05:30 (CEST)
Vytvořeno 12 Květen 2020, 21:19 (CEST)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837