COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou

URL: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/nakazeni-reinfekce.csv

Datová sada poskytuje agregovaná data o nově prokázaných nákazách SARS-CoV-2. Každý řádek přehledu uvádí počty osob z pohledu nově potvrzených případů, opakovaně potvrzených případů (reinfekcí), potvrzených případů ve vztahu k nedokončenému očkování, dokončenému očkování a prodělané nákaze SARS-CoV-2, hospitalizaci a léčbě na jednotce intenzivní péče (JIP).

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Srpen 7, 2022
Vytvořeno Prosinec 13, 2021
Formát application/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Dotčené časové období od 2020-03-01
Dotčené časové období do 2022-08-07
Odkaz na schéma datového zdroje https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/nakazeni-reinfekce.csv-metadata.json
Formát schématu datového zdroje application/csvm+json