COVID-19: Přehled hospitalizací

Datová sada obsahující data hospitalizovaných pacientů popisující průběh hospitalizace (aktuální a celkový počet hospitalizovaných, rozdělení podle příznaků, rozdělení podle podpůrných přístrojů, počet úmrtí).

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 28 Září 2022, 05:31 (CEST)
Vytvořeno 21 Leden 2021, 15:34 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837