COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu

Datová sada podle krajů a okresů ČR obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic, kumulativní denní počty vyléčených po onemocnění COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a kumulativní denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí. S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme uvádět aktuální počty aktivních případů na základě aktuálních počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Data jsou neúplná a jejich použití má za následek zkreslující výsledky. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR budou na webu COVID-19 publikovány celkové počty aktivních případů COVID-19 až zpětně, a to po doplnění a po validaci dat s časovým odstupem 4 týdnů.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 25 Říjen 2021, 08:06 (CEST)
Vytvořeno 29 Duben 2020, 08:09 (CEST)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837