COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace

Datová sada obsahující denní počty provedených testů s rozlišením na PCR testy a antigenní testy na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. Dál jsou v sadě uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické indikace, preventivní a plošné testování, ostatní), pozitivní záchyty dle indikace testu a pozitivní záchyty dle typu testu (symptomy jsou objektivně vyšetřeny u indikovaných osob, v ramci plošného testování jde o vyjáření subjektivního posouzení testovaného). Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Primární data byla analyticky zpracována a následně transformována do podoby publikovatelné online týmem ÚZIS ČR.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 22 Duben 2021, 07:42 (CEST)
Vytvořeno 5 Leden 2021, 23:47 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837
Odkaz na dokumentaci datové sady https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19