COVID-19: Denní agregovaný přehled vykázaných očkování

Datová sada poskytuje agregovaná data o vykázaných očkováních proti onemocnění COVID-19. Každý řádek přehledu uvádí počet osob (s první, druhou a posilující dávkou, s dokončeným očkováním) v daný den rozdělený podle bydliště očkované osoby na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), věkové kategorie a očkovací látky.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 24 Září 2022, 11:00 (CEST)
Vytvořeno 14 Prosinec 2021, 08:24 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/voln%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1W
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837 http://eurovoc.europa.eu/4636