COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů (v2)

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty provedených testů na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 21 Říjen 2020, 18:01 (CEST)
Vytvořeno 12 Květen 2020, 18:43 (CEST)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837