COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty provedených PCR testů s korekcí na opakovaně pozitivní (kontrolní) testy, a to bez rozdílu způsobu úhrady (tedy včetně samoplátců), na COVID 19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny). Tento přehled je k dispozici od 1. srpna 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni. V předchozím období existuje riziko neúplnosti těchto individuálních dat a proto do 31. července vycházíme pouze z dat agregovaných, která však neumožňují složitější analytické výpočty.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/kraj-okres-testy.csv
Správce Martin Komenda
Naposledy aktualizováno 19 Duben 2023, 14:11 (CEST)
Vytvořeno 2 Prosinec 2020, 07:58 (CET)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/
Poskytovatel dat ÚZIS ČR
Periodicita aktualizace R/P1D
URI souvisejícího geografického území https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Typ územního prvku RÚIAN ST
Kód územního prvku RÚIAN 1
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/837
Odkaz na dokumentaci datové sady https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19
Dotčené časové období od 2020-03-01
Dotčené časové období do 2020-12-02